Đĩa phanh

 • banphutungoto.vn-ĐĨA CÔN FORD EVEREST-KG2404204banphutungoto.vn-ĐĨA CÔN FORD EVEREST-KG2404204

  ĐĨA CÔN FORD EVEREST

  Mã: KG2404204

  1.250.000

  Mã: KG2404204 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-ĐĨA CÔN FORD RANGER-KG2404202banphutungoto.vn-ĐĨA CÔN FORD RANGER-KG2404202

  ĐĨA CÔN FORD RANGER

  Mã: KG2404202

  1.250.000

  Mã: KG2404202 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-ĐĨA CÔN MAZDA BT50-KG2404206banphutungoto.vn-ĐĨA CÔN MAZDA BT50-KG2404206

  ĐĨA CÔN MAZDA BT50

  Mã: KG2404206

  1.250.000

  Mã: KG2404206 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - ĐĨA PHANH TRƯỚC CHERY QQ - KG060221-3Banphutungoto.vn - ĐĨA PHANH TRƯỚC CHERY QQ - KG060221-3

  ĐĨA PHANH TRƯỚC CHERY QQ

  Mã: KG060221-3

  650.000

  Mã:KG060221-3 Thương Hiệu:Chery Chính hãngXuất xứ:China Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • ĐĨA PHANH TRƯỚC CHEVROLET AVEOĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ 4

  ĐĨA PHANH TRƯỚC CHEVROLET AVEO

  Mã: 96574633.4

  450.000

  Mã: 96574633.4 Thương Hiệu: Parts MallXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - Đĩa phanh trước Chevrolet Spark - 96320531-3Banphutungoto.vn - Đĩa phanh trước Chevrolet Spark - 96320531-3

  Đĩa phanh trước Chevrolet Spark

  Mã: 96320531-3

  380.000

  Mã:96320531-3Thương Hiệu:GM oemXuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • ĐĨA PHANH TRƯỚC CHEVROLET SPARK M200ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ 4

  ĐĨA PHANH TRƯỚC CHEVROLET SPARK M200

  Mã: 96574633.1

  450.000

  Mã: 96574633.1 Thương Hiệu: Parts MallXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • ĐĨA PHANH TRƯỚC CHEVROLET SPARK M300ĐĨA PHANH TRƯỚC CHEVROLET AVEO

  ĐĨA PHANH TRƯỚC CHEVROLET SPARK M300

  Mã: 96574633.7

  450.000

  Mã: 96574633.7 Thương Hiệu: Parts MallXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO GENTRAĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ 4

  ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO GENTRA

  Mã: 96574633

  450.000

  Mã: 96574633 Thương Hiệu: Parts MallXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto. vn - ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO LANOS - 96215669Banphutungoto. vn - ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO LANOS - 96215669

  ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO LANOS

  Mã: 96215669

  480.000

  Mã:96215669 Thương Hiệu:GM oemXuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - Đĩa phanh trước Daewoo Matiz 1 - 96320531Banphutungoto.vn - Đĩa phanh trước Daewoo Matiz 1 - 96320531

  Đĩa phanh trước Daewoo Matiz 1

  Mã: 96320531

  380.000

  Mã:96320531Thương Hiệu:GM oemXuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - Đĩa phanh trước Daewoo Matiz 2 - 96320531-2Banphutungoto.vn - Đĩa phanh trước Daewoo Matiz 2 - 96320531-2

  Đĩa phanh trước Daewoo Matiz 2

  Mã: 96320531-2

  380.000

  Mã:96320531-2Thương Hiệu:GM oemXuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - Đĩa phanh trước Daewoo Matiz 3 - 96320531-1Banphutungoto.vn - Đĩa phanh trước Daewoo Matiz 3 - 96320531-1

  Đĩa phanh trước Daewoo Matiz 3

  Mã: 96320531-1

  380.000

  Mã:96320531-1Thương Hiệu:GM oemXuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ 4ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ 4

  ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ 4

  Mã: 96574633.2

  450.000

  Mã: 96574633.2 Thương Hiệu: Parts MallXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ 4ĐĨA PHANH TRƯỚC CHEVROLET AVEO

  ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ 4

  Mã: 96574633.5

  450.000

  Mã: 96574633.5 Thương Hiệu: Parts MallXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ GROOVEĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ 4

  ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ GROOVE

  Mã: 96574633.3

  450.000

  Mã: 96574633.3 Thương Hiệu: Parts MallXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ GROOVEĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ 4

  ĐĨA PHANH TRƯỚC DAEWOO MATIZ GROOVE

  Mã: 96574633.6

  450.000

  Mã: 96574633.6 Thương Hiệu: Parts MallXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - Đĩa phanh trước Hyundai Libero 2000-2007 - 517124F000.2Banphutungoto.vn - Đĩa phanh trước Hyundai Porter 2 2004-2020 - 517124F000

  Đĩa phanh trước Hyundai Libero 2000-2007

  Mã: 517124F000.2

  750.000

  Mã: 517124F000.2 Thương Hiệu: Hyundai oemXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - Đĩa phanh trước Hyundai Porter 2 2004-2020 - 517124F000

  Đĩa phanh trước Hyundai Porter 2 2004-2020

  Mã: 517124F000

  580.000

  Mã: 517124F000 Thương Hiệu: Hyundai oemXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - Đĩa phanh trước Hyundai Porter 2 2004-2020 - 517124F000

  Đĩa phanh trước Hyundai Starex 1998-2007

  Mã: 517124F000.1

  750.000

  Mã: 517124F000.1 Thương Hiệu: Hyundai oemXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Đĩa phanh trước Kia Bongo 3

  Đĩa phanh trước Kia Bongo 3

  Mã: 581294E000.2

  1.300.000

  Mã: 581294E000.2 Thương Hiệu: PHCXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Đĩa phanh trước Kia Bongo 3 2008-2014

  Đĩa phanh trước Kia Bongo 3 2008-2014

  Mã: 517124E000

  950.000

  Mã: 517124E000Thương Hiệu: PHC Xuất xứ: Hàn QuốcKiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Đĩa phanh trước Kia Frontier140

  Đĩa phanh trước Kia Frontier140

  Mã: 581294E000.4

  1.400.000

  Mã: 581294E000.4 Thương Hiệu: PHCXuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Đĩa phanh trước Kia K200

  Đĩa phanh trước Kia K200

  Mã: 517124E000.1

  950.000

  Mã: 517124E000.1Thương Hiệu: PHC Xuất xứ: Hàn QuốcKiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.