Lesus

 • Bố thắng sau Lexus ES200 2.0 2015-2018Má phanh sau Toyota Camry 2007-2015

  Bố thắng sau Lexus ES200 2.0 2015-2018

  Mã: 0446606210.3

  500.000

  Mã: 0446606210.3Thương Hiệu: Bendix Xuất xứ: Thái LanKiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Bố thắng sau Lexus ES250 2.5 2012-2018Má phanh sau Lexus ES250 2.5 2012-2018

  Bố thắng sau Lexus ES250 2.5 2012-2018

  Mã: 0446606210.5

  500

  Mã: 0446606210.5Thương Hiệu: Bendix Xuất xứ: Thái LanKiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Bố thắng sau Lexus ES300h 2013-2014Má phanh sau Lexus ES250 2.5 2012-2018

  Bố thắng sau Lexus ES300h 2013-2014

  Mã: 0446606210.7

  650.000

  Mã: 0446606210.7Thương Hiệu: Bendix Xuất xứ: Thái LanKiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Bố thắng sau Lexus ES350 2007-2014Má phanh sau Lexus ES350 2007-2014

  Bố thắng sau Lexus ES350 2007-2014

  Mã: 0446606210.9

  650.000

  Mã: 0446606210.9Thương Hiệu: Bendix Xuất xứ: Thái LanKiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Bố thắng sau Lexus HS250h 2010-2011Má phanh sau Lexus HS250h 2010-2011

  Bố thắng sau Lexus HS250h 2010-2011

  Mã: 0446606210.11

  650.000

  Mã: 0446606210.11Thương Hiệu: Bendix Xuất xứ: Thái LanKiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Bố thắng trước Lexus ES 200 2.0 2015-2018Má phanh trước Lexus ES 200 2.0 2015-2018

  Bố thắng trước Lexus ES 200 2.0 2015-2018

  Mã: 0446533450.4

  550.000

  Mã: 0446533450.4Thương Hiệu: Bendix Xuất xứ: Thái LanKiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Bố thắng trước Lexus ES 250 2.5 2012-2018Má phanh trước Lexus ES 250 2.5 2012-2018

  Bố thắng trước Lexus ES 250 2.5 2012-2018

  Mã: 0446533450.6

  650.000

  Mã: 0446533450.6Thương Hiệu: Bendix Xuất xứ: Thái LanKiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Cảm biến mặt bích Lexus RX350

  Mã: 88320-48220

  1.100.000

 • Cảm biến mặt bích Lexus RX450H

  Mã: 88320-48220-1

  1.100.000

 • Cảm biến mặt bích Toyota Camry

  Mã: 88320-48220-2

  1.100.000

 • Banphutungoto.vn - Cảm biến nhiệt độ nước Lexus GS300 GS350 GS430 GS460 1997-2011 - 8942233030.13Banphutungoto.vn - Cảm biến nhiệt độ nước Toyota 4Runner 2004-2013 - 8942233030.1

  Cảm biến nhiệt độ nước Lexus GS300 GS350 GS430 GS460 1997-2011

  Mã: 8942233030.13

  350.000

  Mã: 8942233030.13 Thương Hiệu: Lexus oemXuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - Cảm biến nhiệt độ nước Lexus IS200 IS300 1999-2005 - 8942233030.14Banphutungoto.vn - Cảm biến nhiệt độ nước Toyota 4Runner 2004-2013 - 8942233030.1

  Cảm biến nhiệt độ nước Lexus IS200 IS300 1999-2005

  Mã: 8942233030.14

  350.000

  Mã: 8942233030.14 Thương Hiệu: Lexus oemXuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - Cảm biến nhiệt độ nước Lexus LS400 1994-2000 - 8942233030.12

  Cảm biến nhiệt độ nước Lexus LS400 1994-2000

  Mã: 8942233030.12

  350.000

  Mã: 8942233030.12 Thương Hiệu: Lexus oemXuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - Cảm biến nhiệt độ nước Lexus LX470 1998-2007 - 8942233030.11

  Cảm biến nhiệt độ nước Lexus LX470 1998-2007

  Mã: 8942233030.11

  350.000

  Mã: 8942233030.11 Thương Hiệu: Toyota oemXuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Càng A Lexus ES300 2002 2003Càng A Toyota Highlander 2001-2007

  Càng A Lexus ES300 2002 2003

  Mã: 4806833050.2

  1.000.000

  Mã: 4806833050.2 Thương Hiệu: Toyota oemXuất xứ: Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Càng A Lexus ES350 2007-2012Càng A Lexus RX400h 2006-2008

  Càng A Lexus ES350 2007-2012

  Mã: 4806833050.5

  1.000.000

  Mã: 4806833050.5 Thương Hiệu: Toyota oemXuất xứ: Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Càng A Lexus RX330 ES330 2004-2006Càng A Lexus ES300 2002 2003

  Càng A Lexus RX330 ES330 2004-2006

  Mã: 4806833050.3

  1.000.000

  Mã: 4806833050.3 Thương Hiệu: Toyota oemXuất xứ: Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Càng A Lexus RX350 2007-2009Càng A Lexus ES350 2007-2012

  Càng A Lexus RX350 2007-2009

  Mã: 4806833050.6

  1.000.000

  Mã: 4806833050.6 Thương Hiệu: Toyota oemXuất xứ: Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Càng A Lexus RX400h 2006-2008Càng A Lexus RX330 ES330 2004-2006

  Càng A Lexus RX400h 2006-2008

  Mã: 4806833050.4

  1.000.000

  Mã: 4806833050.4 Thương Hiệu: Toyota oemXuất xứ: Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Cao su chụp bụi láp ngoài Lexus ES350 2007-2012

  Cao su chụp bụi láp ngoài Lexus ES350 2007-2012

  Mã: TOK358.4

  300.000

  Mã: TOK358.4Thương Hiệu: TOK Chính hãngXuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Cao su chụp bụi láp ngoài Lexus GX470 2002-2009

  Cao su chụp bụi láp ngoài Lexus GX470 2002-2009

  Mã: K538.1

  250.000

  Mã: K538.1Thương Hiệu: TOK Chính hãngXuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Cao su chụp bụi láp ngoài Lexus RX350Cao su chụp bụi láp ngoài Lexus ES350 2007-2012

  Cao su chụp bụi láp ngoài Lexus RX350

  Mã: TOK358.5

  250.000

  Mã: TOK358.5Thương Hiệu: TOK Chính hãngXuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - Chụp bụi giảm xóc trước Lexus RX330 - 481570E010.3

  Chụp bụi giảm xóc trước Lexus RX330

  Mã: 481570E010.3

  350.000

  Mã: 481570E010.3Thương Hiệu: Toyota oemXuất xứ: Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - Chụp bụi giảm xóc trước Lexus RX350 - 481570E010.2

  Chụp bụi giảm xóc trước Lexus RX350

  Mã: 481570E010.2

  350.000

  Mã: 481570E010.2Thương Hiệu: Toyota oemXuất xứ: Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.