Phương thức đổi, trả hàng

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được đổi, trả lại hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hàng. Với điều kiện hàng còn nguyên vẹn, không lắp ráp, trầy xước, còn nguyên vỏ hộp.