Cảm biến

 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP HONDA CRV- KG060520banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP HONDA CRV- KG060520

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP HONDA CRV

  Mã: KG060520

  1.750.000

  Mã: KG060520 Thương Hiệu: Honda oem Xuất xứ: Taiwan, Bảo hành 12 tháng Banphutungoto.vn  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP LEXUS GS-4260733022-3banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP LEXUS GS-4260733022-3

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP LEXUS GS

  Mã: 4260733022-3

  1.900.000

  Mã: 4260733022-3 Thương Hiệu: Toyota Chính hãng Xuất xứ: Nhật Bản Banphutungoto.vn  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP LEXUS LS-4260733022-5banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP LEXUS LS-4260733022-5

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP LEXUS LS

  Mã: 4260733022-5

  1.900.000

  Mã:4260733022-5 Thương Hiệu: Toyota Chính hãng Xuất xứ: Nhật Bản Banphutungoto.vn  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP LEXUS RX-4260733022-4banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP LEXUS RX-4260733022-4

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP LEXUS RX

  Mã: 4260733022-4

  1.900.000

  Mã: 4260733022-4 Thương Hiệu: Toyota Chính hãng Xuất xứ: Nhật Bản Banphutungoto.vn  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP Ô TÔ-KG0605201banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP Ô TÔ-KG0605201

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP Ô TÔ

  Mã: KG0605201

  1.750.000

  Mã: KG0605201 Thương Hiệu: Honda oem Xuất xứ: Taiwan, Bảo hành 12 tháng Banphutungoto.vn  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TOYOTA CAMRY-4260733022-2banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TOYOTA CAMRY-4260733022-2

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TOYOTA CAMRY

  Mã: 4260733022-2

  1.900.000

  Mã: 4260733022-2 Thương Hiệu: Toyota Chính hãng Xuất xứ: Nhật Bản Banphutungoto.vn  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TOYOTA COROLLA ALTIS-4260733022-1banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TOYOTA COROLLA ALTIS-4260733022-1

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TOYOTA COROLLA ALTIS

  Mã: 4260733022-1

  1.900.000

  Mã: 4260733022-1 Thương Hiệu: Toyota Chính hãng Xuất xứ: Nhật Bản Banphutungoto.vn  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TOYOTA VENZA-4260733022banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TOYOTA VENZA-4260733022

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TOYOTA VENZA

  Mã: 4260733022

  1.900.000

  Mã: 4260733022 Thương Hiệu: Toyota Chính hãng Xuất xứ: Nhật Bản Banphutungoto.vn  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG DAEWOO CIELO-96098514-1banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG DAEWOO CIELO-96098514-1

  CẢM BIẾN BÁO XĂNG DAEWOO CIELO

  Mã: 96098514-1

  500.000

  Mã: 96098514-1 Thương Hiệu: GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA COROLLA ALTIS-833200D070-5banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA COROLLA ALTIS-833200D070-5

  CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA COROLLA ALTIS

  Mã: 833200D070-5

  400.000

  Mã: 833200D070-5 Thương Hiệu: Toyota oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA COROLLA ALTIS-833200D070-4banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA COROLLA ALTIS-833200D070-4

  CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA COROLLA ALTIS

  Mã: 96098514-1-1-1-1-1-1-1

  400.000

  Mã: 833200D070-4 Thương Hiệu: Toyota oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA VIOS-833200D070-3banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA VIOS-833200D070-3

  CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA VIOS

  Mã: 833200D070-3

  400.000

  Mã: 833200D070-3 Thương Hiệu: Toyota oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA VIOS-833200D070-1banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA VIOS-833200D070-1

  CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA VIOS

  Mã: 96098514-1-1-1-1-1

  400.000

  Mã: 833200D070-1 Thương Hiệu: Toyota oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA YARIS-833200D070banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA YARIS-833200D070

  CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA YARIS

  Mã: 833200D070

  400.000

  Mã: 833200D070 Thương Hiệu: Toyota oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA YARIS-833200D070-2banphutungoto.vn-CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA YARIS-833200D070-2

  CẢM BIẾN BÁO XĂNG TOYOTA YARIS

  Mã: 96098514-1-1-1

  400.000

  Mã: 833200D070-2 Thương Hiệu: Toyota oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN CHÂN KHÔNG DAEWOO LACETTI-25183354-1banphutungoto.vn-CẢM BIẾN CHÂN KHÔNG DAEWOO LACETTI-25183354-1

  CẢM BIẾN CHÂN KHÔNG DAEWOO LACETTI

  Mã: 25183354-1

  340.000

  Mã:25183354-1 Thương Hiệu: GM Chính hãng Xuất xứ: Hàn Quốc Banphutungoto.vn  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT HYUNDAI LIBERO-964204A600-8banphutungoto.vn-CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT HYUNDAI LIBERO-964204A600-8

  CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT HYUNDAI LIBERO

  Mã: 964204A600-8

  340.000

  Mã: 964204A600-8 Thương Hiệu: Kia Chính hãng Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT HYUNDAI STAREX-964204A600-3banphutungoto.vn-CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT HYUNDAI STAREX-964204A600-3

  CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT HYUNDAI STAREX

  Mã: 964204A600-3

  340.000

  Mã: 964204A600-3 Thương Hiệu: Kia Chính hãng Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT KIA BONGO 3-964204A600-10banphutungoto.vn-CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT KIA BONGO 3-964204A600-10

  CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT KIA BONGO 3

  Mã: 964204A600-10

  340.000

  Mã: 964204A600-10 Thương Hiệu: Kia Chính hãng Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT KIA SPECTRA-OK2A117400banphutungoto.vn-CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT KIA SPECTRA-OK2A117400

  CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT KIA SPECTRA

  Mã: OK2A117400

  320.000

  Mã: OK2A117400 Thương Hiệu: Kia oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ĐÈN LÙI CHEVROLET CAPTIVA-95028604banphutungoto.vn-CẢM BIẾN ĐÈN LÙI CHEVROLET CAPTIVA-95028604

  CẢM BIẾN ĐÈN LÙI CHEVROLET CAPTIVA

  Mã: 95028604

  215.000

  Mã: 95028604 Thương Hiệu: GM Chính hãng Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN KHÍ THẢI CHEVROLET LACETTI-96276380-4banphutungoto.vn-CẢM BIẾN KHÍ THẢI CHEVROLET LACETTI-96276380-4

  CẢM BIẾN KHÍ THẢI CHEVROLET LACETTI

  Mã: 96276380-4

  950.000

  Mã: 96276380-4 Thương Hiệu: GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Banphutungoto.vn  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN KHÍ THẢI DAEWOO GENTRA X-96415640-4banphutungoto.vn-CẢM BIẾN KHÍ THẢI DAEWOO GENTRA X-96415640-4

  CẢM BIẾN KHÍ THẢI DAEWOO GENTRA X

  Mã: 96415640-4

  950.000

  Mã: 96415640-4 Thương Hiệu: GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.    
 • banphutungoto.vn-CẢM BIẾN KHÍ THẢI DAEWOO LACETTI-96276380-1banphutungoto.vn-CẢM BIẾN KHÍ THẢI DAEWOO LACETTI-96276380-1

  CẢM BIẾN KHÍ THẢI DAEWOO LACETTI

  Mã: 96276380-1

  950.000

  Mã: 96276380-1 Thương Hiệu: GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Banphutungoto.vn  khuyên bạn dùng phụ tùng  chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.