Phụ tùng Ford Focus

 • Banphutungoto.vn - BẠC BALIE FORD FOCUS - 1S7G6A371AABanphutungoto.vn - BẠC BALIE FORD FOCUS - 1S7G6A371AA

  BẠC BALIE FORD FOCUS

  Mã: 1S7G6A371AA

  600.000

  Mã:1S7G6A371AA Thương Hiệu:Motorcralf Xuất xứ:USA Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - BẠC BIÊN FORD FOCUS - 1S7G6A371AABanphutungoto.vn - BẠC BIÊN FORD FOCUS - 1S7G6A371AA

  BẠC BIÊN FORD FOCUS

  Mã: N/A

  600.000

  Mã:1S7G6A371AA Thương Hiệu:Motorcralf Xuất xứ:USA Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - BÁT BÈO GIẢM XÓC TRƯỚC FORD FOCUS - CV613K155BA-1Banphutungoto.vn - BÁT BÈO GIẢM XÓC TRƯỚC FORD FOCUS - CV613K155BA-1

  BÁT BÈO GIẢM XÓC TRƯỚC FORD FOCUS

  Mã: CV613K155BA-1

  310.000

  Mã: CV613K155BA-1 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - BỐ THẮNG TRƯỚC FORD FOCUS - C2Y33323ZA-1Banphutungoto.vn - BỐ THẮNG TRƯỚC FORD FOCUS - C2Y33323ZA-1

  BỐ THẮNG TRƯỚC FORD FOCUS

  Mã: C2Y33323ZA-1

  670.000

  Mã:C2Y33323ZA-1 Thương Hiệu:Mazda oem Xuất xứ:Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - BỐ THẮNG TRƯỚC FORD FOCUS - B3YH3323Z-1Banphutungoto.vn - BỐ THẮNG TRƯỚC FORD FOCUS - B3YH3323Z-1

  BỐ THẮNG TRƯỚC FORD FOCUS

  Mã: B3YH3323Z-1

  530.000

  Mã:B3YH3323Z-1 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 1.8 - XU3F12A648AABanphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 1.8 - XU3F12A648AA

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 1.8

  Mã: XU3F12A648AA

  350.000

  Mã: XU3F12A648AA Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ:Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 2.0 - XU3F12A648AA-1Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 2.0 - XU3F12A648AA-1

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 2.0

  Mã: XU3F12A648AA-1

  350.000

  Mã: XU3F12A648AA-1 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ:Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CAO SU CÂN BẰNG TRƯỚC FORD FOCUS - 3M515484CABanphutungoto.vn - CAO SU CÂN BẰNG TRƯỚC FORD FOCUS - 3M515484CA

  CAO SU CÂN BẰNG TRƯỚC FORD FOCUS

  Mã: 3M515484CA

  140.000

  Mã: 3M515484CA Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ:Motorcraft Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CAO SU CÀNG A FORD FOCUS - 3M513063CBBanphutungoto.vn - CAO SU CÀNG A FORD FOCUS - 3M513063CB

  CAO SU CÀNG A FORD FOCUS

  Mã: 3M513063CB

  180.000

  Mã:3M513063CB Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ:Motorcraft Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CAO SU CHỤP BỤI LÁP NGOÀI FORD FOCUS - KG251220-1Banphutungoto.vn - CAO SU CHỤP BỤI LÁP NGOÀI FORD FOCUS - KG251220-1

  CAO SU CHỤP BỤI LÁP NGOÀI FORD FOCUS

  Mã: KG251220-1

  150.000

  Mã:KG251220-1 Thương Hiệu:Ford oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CAO SU CHỤP BỤI LÁP TRONG FORD FOCUS - KG261220Banphutungoto.vn - CAO SU CHỤP BỤI LÁP TRONG FORD FOCUS - KG261220

  CAO SU CHỤP BỤI LÁP TRONG FORD FOCUS

  Mã: KG261220

  160.000

  Mã:KG261220 Thương Hiệu:Ford oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CHẮN BÙN BÁNH FORD FOCUS - 72165SM4003Banphutungoto.vn - CHẮN BÙN BÁNH FORD FOCUS - 72165SM4003

  CHẮN BÙN BÁNH FORD FOCUS

  Mã: 72165SM4003

  480.000

  Mã:72165SM4003 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ:Đài Loan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CHẮN BÙN LÒNG DÈ SAU FORD FOCUS - BM51A278B51Banphutungoto.vn - CHẮN BÙN LÒNG DÈ SAU FORD FOCUS - BM51A278B51

  CHẮN BÙN LÒNG DÈ SAU FORD FOCUS

  Mã: BM51A278B51

  590.000

  Mã:BM51A278B51 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ:Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CHÂN MÁY HỘP SỐ FORD FOCUS - 3M517M121GD2Banphutungoto.vn - CHÂN MÁY HỘP SỐ FORD FOCUS - 3M517M121GD2

  CHÂN MÁY HỘP SỐ FORD FOCUS

  Mã: 3M517M121GD2

  1.050.000

  Mã:3M517M121GD2 Thương Hiệu: Ford Xuất xứ:Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CHÂN MÁY THƯỚC LÁI FORD FOCUS - AV616P082ACBanphutungoto.vn - CHÂN MÁY THƯỚC LÁI FORD FOCUS - AV616P082AC

  CHÂN MÁY THƯỚC LÁI FORD FOCUS

  Mã: AV616P082AC

  540.000

  Mã: AV616P082AC Thương Hiệu:Ford oem Xuất xứ: Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CHỔI GẠT MƯA SAU FORD FOCUS - 7S71N17402BABanphutungoto.vn - CHỔI GẠT MƯA SAU FORD FOCUS - 7S71N17402BA

  CHỔI GẠT MƯA SAU FORD FOCUS

  Mã: 7S71N17402BA

  220.000

  Mã:7S71N17402BA Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ: Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC FORD FOCUS - KG291020Banphutungoto.vn - CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC FORD FOCUS - KG291020

  CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC FORD FOCUS

  Mã: N/A

  350.000

  Mã: KG291020 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ:Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CHUỘT CÔN FORD FOCUS - BP4K41920A-1Banphutungoto.vn - CHUỘT CÔN FORD FOCUS - BP4K41920A-1

  CHUỘT CÔN FORD FOCUS

  Mã: BP4K41920A-1

  900.000

  Mã: BP4K41920A-1 Thương Hiệu:Ford oem Xuất xứ:Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CHỤP MÓC CỨU HỘ FORD FOCUS - 6M5Y17A989BA-1Banphutungoto.vn - CHỤP MÓC CỨU HỘ FORD FOCUS - 6M5Y17A989BA-1

  CHỤP MÓC CỨU HỘ FORD FOCUS

  Mã: 6M5Y17A989BA-1

  190.000

  Mã:6M5Y17A989BA-1 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ: Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - COMPA LÊN KÍNH FORD FOCUS - 3M51R23201BCBanphutungoto.vn - COMPA LÊN KÍNH FORD FOCUS - 3M51R23201BC

  COMPA LÊN KÍNH FORD FOCUS

  Mã: 3M51R23201BC

  850.000

  Mã:3M51R23201BC Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ: Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CỤM BƠM XĂNG FORD FOCUS - 3M519H307Banphutungoto.vn - CỤM BƠM XĂNG FORD FOCUS - 3M519H307

  CỤM BƠM XĂNG FORD FOCUS

  Mã: 3M519H307

  1.670.000

  Mã: 3M519H307 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ: Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - DÂY CUROA TỔNG FORD FOCUS - AM556C301AABanphutungoto.vn - DÂY CUROA TỔNG FORD FOCUS - AM556C301AA

  DÂY CUROA TỔNG FORD FOCUS

  Mã: AM556C301AA

  630.000

  Mã:AM556C301AA Thương Hiệu: Ford Chính hãng Xuất xứ: USA Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - ĐÈN CẢN FORD FOCUS - 2N1115201AB-5Banphutungoto.vn - ĐÈN CẢN FORD FOCUS - 2N1115201AB-5

  ĐÈN CẢN FORD FOCUS

  Mã: 2N1115201AB-5

  380.000

  Mã:2N1115201AB-5 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ:Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - ĐÈN GẦM FORD FOCUS - 2N1115201AB-1Banphutungoto.vn - ĐÈN GẦM FORD FOCUS - 2N1115201AB-1

  ĐÈN GẦM FORD FOCUS

  Mã: N/A

  380.000

  Mã:2N1115201AB-1 Thương Hiệu: Ford oem Xuất xứ:Taiwan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.