Tin tức

VÈ CHE MƯA-CÓ NÊN LẮP VÈ CHE MƯA KHÔNG?

VÈ CHE MƯA-CÓ NÊN LẮP VÈ CHE MƯA KHÔNG?

LỐC ĐIỀU HÒA: Là bộ phận quan trọng nhất trong điều hòa, nó là một moto dạng kín, có nhiệm vụ hút và đảy gas trong dàn ống và tạo áp suất chên lệch lớn nhờ vào cấu tạo cáp.Qua cáp đó gas bị áp suất chênh lệch quá lớn mà chuyển hóa từ thể khí sang thể lỏng, do đó có sự hoạt động giữa giàn …

LỌC GIÓ ĐIỀU HÒA Ô TÔ

LỌC GIÓ ĐIỀU HÒA Ô TÔ

LỐC ĐIỀU HÒA: Là bộ phận quan trọng nhất trong điều hòa, nó là một moto dạng kín, có nhiệm vụ hút và đảy gas trong dàn ống và tạo áp suất chên lệch lớn nhờ vào cấu tạo cáp.Qua cáp đó gas bị áp suất chênh lệch quá lớn mà chuyển hóa từ thể khí sang thể lỏng, do đó có sự hoạt động giữa giàn …

LỐC ĐIỀU HÒA

LỐC ĐIỀU HÒA

LỐC ĐIỀU HÒA: Là bộ phận quan trọng nhất trong điều hòa, nó là một moto dạng kín, có nhiệm vụ hút và đảy gas trong dàn ống và tạo áp suất chên lệch lớn nhờ vào cấu tạo cáp.Qua cáp đó gas bị áp suất chênh lệch quá lớn mà chuyển hóa từ thể khí sang thể lỏng, do đó có sự hoạt động giữa giàn …